Spring naar hoofd-inhoud

Duurzaamheidsfonds

Het Duurzaamheidsfonds van is bedoeld ter ondersteuning van kleinschalige duurzaamheid bevorderende initiatieven in de gemeente Olst-Wijhe en directe omgeving. Vanaf het begin wil Goed Veur Mekare een deel van de verdiensten besteden via zo’n Duurzaamheidsfonds. Door de ondersteuning van kleinschalige initiatieven kan energiewinst lokaal terugvloeien en investeren we in duurzame plannen en initiatieven. De basis voor het duurzaamheidsfonds is vastgelegd in de statuten en huishoudelijk regelement van de energiecoöperatie.
Het voorstel voor het fonds is goedgekeurd door de leden van de coöperatie en jaarlijks besluit de ledenvergadering over de toedeling van middelen aan het fonds.

Zonnepark Noordmanshoek in Wijhe geeft sinds de zomer van 2022 opbrengsten en de    jaarresultaten van 2022 maakten het mogelijk het Duurzaamheidsfonds in 2023 voor het eerst echt te vullen. Goed Veur Mekare is aandeelhouder in Zonnepark Noordmanshoek en deelt daarom in de winst van het park. Over de bestemming van die winst beslissen de leden van Goed Veur Mekare en dus ook over hoeveel geld naar het fonds gaat.
De ledenvergadering van de coöperatie heeft in april 2023 besloten 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de eerste ronde van het Duurzaamheidsfonds. Via de lokale pers is gevraagd om projecten in te dienen met een breed, collectief en vooral duurzaam doel. In augustus 2023 zijn de gehonoreerde projecten bekend gemaakt:

  • Stichting Pinokkio Boerhaar; verduurzamen gemeenschapshuis - bijdrage € 25.000
  • Stichting Goede Buren Olst; isolatieglas ramen winkelpand - bijdrage € 400
  • SV Wijhe ’92; aanschaf zonneboilersysteem - bijdrage € 8000
  • Stichtingen Eetbaar Olst-Wijhe, Hoopheggen en de Ulebelt; zaailingenprojecten - bijdrage € 12.000

Eind november 2023 is de tweede ronde van het Duurzaamheidsfonds opengesteld ; er is wederom een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. Tot 1 maart 2024 kunnen projectvoorstellen worden ingediend bij secretaris@goedveurmekare.nl
Bij het Duurzaamheidsfonds hoort een reglement met uitgangspunten, criteria en een wegingskader dat door de ledenvergadering van Goed Veur Mekare  is vastgesteld.

Hieronder vindt U de documenten en ook het persbericht behorend bij de tweede ronde.

GvM Regelement DHF

GvM Aanvraag formulier DHF

GvM Evaluatie formulier DHF

GvM voorstel DHF

GvM Aanvraag formulier DHF Word Versie

GvM Persbericht DZF 2e ronde december 2023 Word Versie