Spring naar hoofd-inhoud

Visie en missie

Het visioen waar wij als GVM aan willen bijdragen (onze visie) is dat de gemeente Olst-Wijhe uiterlijk in 2050, maar liefst eerder, energie neutraal is. Dat wil zeggen dat dan alle energie die wij gebruiken hier lokaal wordt opgewekt. Een heel belangrijk onderdeel van dat visioen is dat zowel de baten als de lasten eerlijk over de bewoners van de gemeente worden verdeeld.

De weg die wij willen bewandelen om dat visioen tot werkelijkheid te maken (onze missie) bevat de volgende elementen:

 1. Dienstbaarheid.
  GVM wil zich in dit proces opstellen als ondersteuner van initiatieven. GVM beseft, dat bij het oplossen van het gigantische probleem van klimaatverandering alle beschikbare menselijke energie en creativiteit nodig zijn die in de gemeente beschikbaar zijn.
 2. Participatie.
  Duurzame energietechnieken zijn in het algemeen zichtbaarder en opvallender dan de grote conventionele centrales die je kunt wegstoppen op industrieterreinen. Ze zijn per definitie kleinschaliger, in aantal heb je er daarom meer van nodig, dus toepassing ervan lukt alleen als iedereen meedoet. Dat meedoen zou even vanzelfsprekend moeten zijn als de vanzelfsprekendheid waarmee iedereen rekent op een continue beschikbaarheid van energie.
 3. Samenwerking.
  GVM wil samenwerken met andere initiatieven en organisaties. Voorkomen moet worden dat op meerdere plaatsen hetzelfde wiel wordt uitgevonden. Wij gebruiken graag kennis en ervaringen van anderen en zijn even graag bereid om de onze met anderen te delen. Als je in termen van kilowatturen en kilojoules efficiënt wilt zijn, moet je dat ook zijn in de structuren waarin je werkt.
 4. Draagvlak en draagkracht.
  Het proces gaat veel vergen, zowel in menselijke inspanning als in kosten. Het lukt alleen als er draagvlak is bij de uitvoering en als de kosten en baten eerlijk en redelijk worden verdeeld.
 5. Ordentelijk redeneren.
  Wij willen eraan bijdragen dat de discussies op een open, eerlijke en zinvolle wijze worden gevoerd. Het lijkt ons zinvol om eerst naar de problematiek van klimaatverandering en fossiel energiegebruik te kijken, zonder ons daarbij te laten afleiden door onze mening over mogelijke oplossingen. Als je onomstotelijk vast kunt stellen dat je huis in brand staat, oordeel je anders over de kosten van water, dan wanneer je er nog aan twijfelt.
  Ook is het belangrijk om bij standpunten onderscheid te maken tussen “het klopt niet” en “de conclusie bevalt mij niet”. Die twee moeten wij niet door elkaar halen. Iets kan kloppen terwijl je het niet leuk vindt. In zo’n geval kun je waarschijnlijk beter gaan onderzoeken welk belang er in het spel is. Helderheid in standpunten is hier cruciaal.