Spring naar hoofd-inhoud

Hoe kan Olst-Wijhe doelstellingen bereiken?

Om dat te bekijken, is het handig om eerst verschillende technieken naast elkaar te zetten.

Globaal geldt dat je 10 miljoen kWh/jaar (is gelijk aan 10 Gigawattuur/jr en aan 36 TJ/jr) kunt opwekken met 1 grote windturbine (160 m ashoogte) of met 1,25 iets kleinere windturbine (ashoogte 120 m). Als je liever voor die heel kleine windmolens gaat met 25 m tiphoogte, heb je er 300 nodig. Eén zonnepark van 12 ha of 4 duizend woningen met elk 10 PV-panelen op het dak leveren ook ongeveer hetzelfde op.

Als in Olst-Wijhe in 2030 70 GWh/jr moet worden opgewekt, moet het plaatje hierboven 7x gerealiseerd worden. Dus, voor het geval je alles met één techniek zou willen doen:

Scenario

Alternatieven om in 2030 70 GWh per jaar duurzaam op te wekken

 

Windturbine 160 m ashoogte

Windturbine 120 m ashoogte

Zonnepark

Woningen met 10 panelen

Erfmolens 25 m tiphoogte

1

7 x 1 = 7 windturbines

-

-

-

-

2

-

7 x 1,25 = 8,75 (9) windturbines

-

-

-

3

-

-

7 x 12 = 84 hectare

-

-

4

-

-

-

7 x 4.000 = 28.000 woningen

-

5

-

-

-

-

7 x 300 = 2.100 erfmolens

 

Dit is natuurlijk theorie. Scenario 4 kan helemaal niet, want Olst-Wijhe heeft geen 28.000 woningen. We zullen dus naar mengvormen moeten gaan. Volgens de inbreng van de gemeente Olst-Wijhe in de RES (Regionale Energie Strategie) ongeveer op de volgende manier:

Scenario

Aanpak gemeente Olst-Wijhe volgens aanbod in RES: 74 GWh/jr in 2030

 

Windturbine 160 m ashoogte

Windturbine 120 m ashoogte

Zonnepark

Zon-op-dak

Erfmolens 25 m tiphoogte

 

 

 

6,5 ha Zonnepark Noordmanshoek

7,5 GWh

Woningen en gebouwen

10 GWh

 

 

 

 

2,5 ha Zonnepark IJsselland

2,5 GWh

 

 

 

 

Resterend uit grondgebonden projecten zon-wind, bijvoorbeeld:

3 windturbines 120 (24 GWh) plus 36 ha zonnepark (30 GWh) of

64,8 ha zonnepark of

Etc.

54,0 GWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

64,0 GWh

 

10 GWh

 

 

De conclusie is dat, hoe dan ook, de duurzame energieopwekking in de gemeente Olst-Wijhe niet onzichtbaar zal zijn. Hoe weeg je de voor- en nadelen van 1 windturbine af tegen een zonnepark van 12 hectare om 10 GWh per jaar op te wekken? Dat zal nog de nodige discussie vragen.