Spring naar hoofd-inhoud

Doelstelling Duurzaamheid gemeente Olst-Wijhe

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 energieneutraal moet zijn. Dat wil zeggen, dat dan alle gebruikte energie op een duurzame wijze moet zijn opgewekt. Dat is ook het uitgangspunt dat de gemeente Olst-Wijhe hanteert in zijn beleid. Dat betekent, dat ruim 1.270 TJ aan energie duurzaam moet worden opgewekt in 2050. Afhankelijk van wat men doet op het gebied van elektriciteit, warmte en verkeer & vervoer, kan dat in verschillende verhoudingen worden gedaan:

 

 

Als men verkeer en vervoer geheel met duurzame elektriciteit invult (laatste kolom), krijgt men het scenario waarbij per jaar 757 TeraJoule aan duurzaam opgewekte elektriciteit nodig is in 2050. Dat komt overeen met 210 GWh/jr. Als verkeer en vervoer anders worden ingevuld, bijvoorbeeld met groen gas, dan daalt dit bedrag, maar dan moet natuurlijk wel dat groene gas ook worden gerealiseerd. Vooralsnog gaan wij in dit kader uit van een behoefte van 210 GWh/jr duurzaam opgewekte elektriciteit in 2050.

In zijn beleid voor 2030 gaat de gemeente Olst-Wijhe ervan uit, dat in 2030 eenderde van deze doelstelling voor 2050 moet zijn gerealiseerd en in 2040 tweederde ervan.  De doelstelling voor 2030 is dus 70 GWh/jr duurzame elektriciteit.

Bovenstaande is een scenario: een serieuze poging om de toekomst te voorspellen door een van de mogelijke paden aan te wijzen. Er zijn ook andere paden denkbaar in de concrete uitvoering. Als het lukt om de warmtevraag van woningen meer dan aangenomen te verminderen, levert dat energiebesparing op. Het is niet helemaal duidelijk in welke mate dat gaat gebeuren. Als men woningen gaat verwarmen met elektrische infraroodpanelen in plaats van met een elektrische warmtepomp, levert dat juist een meerverbruik op aan elektriciteit. Alles heeft ook te maken met prijsontwikkeling van (bijvoorbeeld) isolatie en warmtepompen. Als warmtepompen relatief goedkoper worden, verschuiven de investeringen wellicht van isolatiemaatregelen naar (grotere) warmtepompen. In dat geval ontstaat er een hogere elektriciteitsvraag dan wanneer men zou kiezen voor veel isolatie en een kleinere warmtepomp.
Een ander aspect is, dat velen van mening zijn (en wij ook) dat het klimaatakkoord veel te laag inzet om de dreigende klimaatramp te voorkomen. Als dat waar is, zou het dus helemaal niet erg zijn als de doelstellingen in Olst-Wijhe voortvarender zouden worden gerealiseerd dan vastgelegd in dat akkoord.