Spring naar hoofd-inhoud

Zonnepark Noordmanshoek

Coöperatie Goed Veur Mekare ontwikkelt op verzoek van en in samenwerking met Stichting De Noordmanshoek  een zonnepark net ten noorden van Wijhe. Deze stichting heeft toestemming van de gemeente om voor een terrein van 25 ha ten noorden van Wijhe, dat ooit als bedrijventerrein was bedoeld maar nooit op die manier is ingevuld, een duurzame bestemming te ontwikkelen. Een belangrijk deel van dat plan is het zonnepark.

Verschillende berekeningen aan de haalbaarheid van het park hebben geleid tot een optimale grootte van 6,5 hectare. Er is dan ruimte voor ca 28.000 zonnepanelen, waarbij een opbrengst van 7,5 miljoen kWh per jaar wordt verwacht. Dat is voldoende om ongeveer 2300 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Wij verwachten dat het zonnepark in mei 2021 operationeel kan zijn.
De berekende investeringen voor het zonnepark bedragen 6,5 miljoen Euro.

Eind augustus 2019 heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor het zonnepark verleend. Door de inmiddels opgerichte “Zonnepark Noordmanshoek BV” is de landelijke SDE-subsidie aangevraagd en verkregen, waarmee de exploitatie van het zonnepark rendabel gemaakt kan worden. In november 2019 is de aansluiting bij Enexis aangevraagd.

Daarnaast is er gewerkt aan de financiering van het zonnepark. Van de benodigde 6,5 miljoen Euro kunnen wij 90 % lenen bij een bank (vreemd vermogen). De overige 10 % (dus € 650.000) wordt door middel van participaties bijeengebracht door de leden van de coöperatie  (eigen vermogen). Aan de bank betalen wij een vaste, relatief lage rente. De participanten ontvangen van het zonnepark dividend, dat bestaat uit een vast percentage van hun inleg en een winstafhankelijk deel.  De winst die het zonnepark oplevert na betaling van deze en andere kosten gaat naar de coöperatie. De coöperatie stort deze winst in het door de coöperatie beheerde Duurzaamheidsfonds. Met het geld uit dit fonds worden weer nieuwe duurzame initiatieven ontwikkeld voor Olst-Wijhe.

 

Investeren in Noordmanshoek?

Het bestuur heeft, voorafgaand aan de definitieve inschrijving in augustus 2020, gepeild hoeveel de leden van GVM willen inbrengen aan participaties. Uit deze peiling is gebleken dat de belangstelling – op basis van vrijblijvende toezeggingen- ruim voldoende is. Dat is een goede basis om verder te gaan met de voorbereidingen. Nu de SDE subsidie is verkregen is het tijd voor de aanbesteding en technische voorbereiding.

Wilt u meer weten over het zonnepark? lees dan de informatiebrochure (sept 2019) waarin de plannen uitgebreid beschreven worden.

 

Zie ook Nieuwsbrief nr. 4 van september 2019 die hier geheel aan is gewijd.